Szerzői jogok

Szerzői jogok

Honlapunk felkeresésével Ön automatikusan elfogadja jelen tájékoztató tartalmát, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó, és az általunk kínált szolgáltatások egyikét sem kívánja igénybe venni.

Engedélyek és korlátozások

A Motorsport.hu engedélyt ad Önnek, hogy jelen tájékoztató tartalmának megfelelve Ön használja a honlapot, feltéve, hogy:

 • Belegyezik, hogy a Motorsport.hu weboldal egyetlen elemét sem másolhatja le és adhatja át más oldalaknak a honlap üzemeltetőjének írásos engedélye nélkül
 • Beleegyezik, hogy a Motorsport.hu weboldal egyetlen elemét sem módosíthatja
 • Elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem férhet hozzá a felhasználók által beküldött tartalmakhoz és azokat más oldalak számára nem adhatja tovább
 • Elfogadja, hogy a Motorsport.hu weboldal egyetlen elemét, ideértve, de nem kizárólagosan a szöveges tartalmat, a fotókat, a videókat és a beágyazott tartalmakat sem használhatja kereskedelmi célokra a Motorsport.hu írásos engedélye nélkül
 • Amennyiben saját weboldalán a Motorsport.hu egy eredeti, saját készítésű beágyazható videóját közzéteszi, úgy köteles honlapján egy Motorsport.hu oldalra mutató linket elhelyezni

A honlapon közzétett tartalmak felhasználása

A fenti korlátozásokon túl a honlap használatával Ön az alábbi feltételeket is
maradéktalanul elfogadja:

 • A Motorsport.hu weboldalon közzétett tartalom, legyen az szöveg, grafika, fotó, zene vagy videó a Motorsport.hu tulajdonában vannak, illetve az éppen hatályos szerzői jogi és szellemi tulajdonjogi törvényeknek megfelelve kerültek közlésre. A Motorsport.hu weboldalon közzétett tartalom csak és kizárólag személyes felhasználás céljából használható, szigorúan tilos annak bármely elemét a Motorsport.hu üzemeltetőjének írásos engedélye nélkül lemásolni és kereskedelmi célokra használni
 • Amennyiben tartalmat kíván átvenni a Motorsport.hu weboldalról, úgy vállalja, hogy az adott tartalom maximum 20%-át jelenítheti meg holnapján, ahol köteles egy linket is elhelyezni, melynek a Motorsport.hu vonatkozó oldalára kell mutatnia
 • Vállalja, hogy nem vesz részt az oldal tartalmának másolásában, terjesztésében és forgalmazásában, és vállalja, hogy Motorsport.hu weboldal egyetlen elemét sem használja fel kereskedelmi célokra
 • Tudomásul veszi, hogy a Motorsport.hu weboldalon adott esetben felhasználók által beküldött tartalmak is megtalálhatók, melyeknek tartalmáért, pontosságáért és szellemi tulajdonjogaiért a Motorsport.hu és annak üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen túlmenően tudomásul veszi, hogy a felhasználók által beküldött tartalmak az üzemeltető legnagyobb igyekezete ellenére is esetenként pontatlanok, félrevezetők, sértőek és kifogásolhatóak is lehetnek, amikért a Motorsport.hu és annak üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, így a jogi következmények sem terhelhetők rá.
 • Tudomásul veszi, hogy a jogok megsértése esetén a Motorsport.hu és annak üzemeltetője adott esetben polgári jogi eljárás keretében szerezhet érvényt igazának, illetve a jogsértő ellen adott esetben büntetőjogi feljelentést is tehet és kártérítést is követelhet.

Szerzői jogi követelések

Abban az esetben, ha Ön olyan szerzői jogi tulajdonnal rendelkezik, ami honlapunkon megjelent, úgy azt köteles közölni a Motorsport.hu szerzői jogokkal foglalkozó illetékesével, az alábbi információk rendelkezésre bocsátásával:

 • Hagyományos vagy digitális aláírással ellátott dokumentum arról, hogy Ön kizárólagos joggal rendelkezik a Motorsport.hu weboldalon megjelent, a gyanú szerint szerzői jogot sértő tartalom felett
 • A szerzői jogot sértő tartalom beazonosítása, azok felsorolása
 • A jogsértő tevékenység tárgyának és jellegének beazonosítása mellett közölnie kell, hogy az adott tartalom törlésére vagy módosítására tart-e igényt
 • Köteles megfelelő mennyiségű információt rendelkezésünkre bocsátani ahhoz, hogy az illetékes személy kapcsolatba tudjon lépni Önnel
 • Csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy jóhiszeműen jár el, és teljes
 • mértékben biztos abban, hogy a jelzett tartalom szerzői jogot sért
 • Csatolnia kell egy nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben szereplő adatok pontosak, illetve, hogy Ön jogosult a kifogásolt tartalom tulajdonosának nevében eljárni

A bejelentéseket minden esetben a copyright@motorsport.hu e-mail címre kell küldeni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön nem tud a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelelni, és a szükséges mennyiségű információt nem tudja rendelkezésünkre bocsátani, úgy az üggyel nem tudunk érdemben foglalkozni.